Scroll Top

Polítiques / Politiques

Polítiques Generals

La reserva será efectiva amb el cobrament del 20% del total d'estada.

Devolució de la bestreta si es cancela abans de 48 hores.

Cobrament total de la reserva si no es presenten.

No s'admeten en les habitacions i apartaments ms persones de les contractades.

 

  • Hora de facturació 1:30 PM
  • Hora de sortida 11:00 AM
  • Edat de nens 12
  • No s'admeten animals

Privacitat i cookies

Cookies and other similar technologies are an essential part of how our Platform works. The main goal of cookies is to make your browsing experience easier and more efficient and to improve our services and the Platform itself. Likewise, we use cookies to show you targeted advertising when you visit third-party websites and apps. Here, you will find all the information on the cookies we use. Furthermore, you will be able to activate and/or deactivate them according to your preferences, except for any cookies that are strictly necessary for the functioning of the Platform. Keep in mind that blocking certain cookies may affect your experience on the Platform, as well as its functioning. By clicking “Confirm preferences”, the cookies selection you have made will be saved. If you have not selected any options, clicking this button will be the same as blocking all cookies. For more information, please consult our Cookie Policy.

 

Les galetes i altres tecnologies similars són una part essencial de com funciona la nostra Plataforma. L'objectiu principal de les galetes és que la teva experiència de navegació sigui més còmoda i eficient i poder millorar els nostres serveis i la pròpia Plataforma. Així mateix, utilitzem cookies per poder mostrar publicitat que sigui del teu interès quan visitis webs i apps de tercers. Aquí podràs obtenir tota la informació sobre les cookies que utilitzem i podràs activar-les i/o desactivar-les d'acord amb les teves preferències, excepte aquelles galetes que són estrictament necessàries per al funcionament de la Plataforma. Tingues en compte que el bloqueig d'algunes galetes pot afectar la teva experiència a la Plataforma i el funcionament de la mateixa. En prémer “Confirmar las meuas preferencias”, es guardarà la selecció de cookies que has realitzat. Si no heu seleccionat cap opció, prémer aquest botó equivaldrà a rebutjar totes les cookies. Per a més informació podeu visitar la nostra Política de cookies.

 

Les galetes i altres tecnologies similars són una part essencial de com funciona la nostra Plataforma. L'objectiu principal de les galetes és que la teva experiència de navegació sigui més còmoda i eficient i poder millorar els nostres serveis i la pròpia Plataforma. Així mateix, utilitzem cookies per poder mostrar publicitat que sigui del teu interès quan visitis webs i apps de tercers. Aquí podràs obtenir tota la informació sobre les cookies que utilitzem i podràs activar-les i/o desactivar-les d'acord amb les teves preferències, excepte aquelles galetes que són estrictament necessàries per al funcionament de la Plataforma. Tingues en compte que el bloqueig d'algunes galetes pot afectar la teva experiència a la Plataforma i el funcionament de la mateixa. En prémer “Confirmar las meuas preferencias”, es guardarà la selecció de cookies que has realitzat. Si no heu seleccionat cap opció, prémer aquest botó equivaldrà a rebutjar totes les cookies. Per a més informació podeu visitar la nostra Política de cookies.

GuestCentric - Hotel website & booking technology
VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant